fb


2012-07-06 16:06

Specialfastigheter Sverige AB avyttrar gamla fängelset i Karlskrona

| Mer

Fastigheter

Nordic Property Development AB kommer att utveckla fastigheten till en spännande campusmiljö med internationell IB-utbildning och internatmöjligheter. Verksamheten kommer att uppmuntra gränsöverskridande, entreprenörskap och innovation samt att ge studenterna en verkligt internationell erfarenhet.

Fastigheten är belägen vid hamnen i Karlskrona och har en lokalarea på 3 898 kvadratmeter. Byggnaden är uppförd 1847 där det fram till 2010 har bedrivits kriminalvård. Nordic Property Development AB tillträder fastigheten den 6 juli 2012.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor