fb


2012-07-06 13:10

3000 jobb och 6 miljarder inom biogas i Skåne visar ny rapport

| Mer

Arbete

Den finns stor potential för biogas i Skåne. Fram till år 2020 kan över 3000 arbetstillfällen skapas och den regionala tillväxten öka med 6,6 miljarder kronor genom satsningar inom biogasområdet. Det visar en färsk rapport som Region Skåne tagit fram.

- Skåne har ett ambitiöst mål om 3 TWh år 2020. För att nå dit har Skånes biogasaktörer tagit fram en färdplan till 2020. Satsningarna inom biogas kan ge stor samhällsnytta genom ökad sysselsättning, nya företag, positiva miljöeffekter, investeringar och ökad tillväxt i Skåne och Sverige, säger Pontus Lindberg (M), Regionråd i Region Skåne.

Sverige har mycket goda förutsättningar att bli ledande inom biogasområdet och i Skåne finns flera nyckelfaktorer som kan göra oss till en av de ledande regionerna i landet. Detta tack vara den höga befolkningstätheten, det nationella gasnätets sträckning genom länet och inte minst en regional och lokal politisk vilja att stärka biogasens roll i regionens tillväxt- och klimatarbete.

- På nationellt plan saknas dock tydliga politiska villkor för biogas. För att vi ska kunna utnyttja potentialen för biogas krävs tydliga politiska signaler och stöd från den svenska regeringen. Det vore oerhört olyckligt om vi missar möjligheterna inom biogas. Biogas innebär förutom mångfaldiga vinster för miljön även affärsmöjligheter och ett effektivt resursutnyttjande, säger Monika Ekström (MP), Regionråd i Region Skåne.

Rapporten visar att satsningar inom biogasområdet kan skapa möjligheter till teknikexport men även en rad positiva effekter till följd av användningen. Den största nyttan är reduktionen av växthusgaser i transportsektorn som kan omsättas till omkring 1 miljard kronor.

- Med förenade krafter och samverkan över partigränserna kan vi bidra till en grön utveckling och till energiomställningen. Vi är beredda att ta vårt ansvar i Skåne. Men då måste den nationella politiken vara med, tillägger Pontus Lindberg.

2011 uppgick den skånska produktionen till 315 GWh vilket kan driva 30 000 genomsnittliga svenska bilar. Potentialen i Skåne på 3 TWh skulle kunna driva 300 000 bilar.

Rapporten är framtagen på uppdrag av Region Skåne inom ramen för Skånes färdplan för biogas som samlar Skånska biogasaktörer och organisationer för att driva fram utvecklingen av biogas.

För mer information kontakta:

Ronny Johannessen, politisk sekreterare för Pontus Lindberg, 0734-485426, ronny.johannessen@skane.se

Sacha Pardon, Biogas Syd, tel. 0709-719998, sacha.pardon@biogassyd.se

Skånes färdplan för biogas är en gemensam kraftsamling mellan biogasaktörer och organisationer i Skåne för att driva fram utvecklingen av biogas. Färdplanen är ett arbetsverktyg som konkretiserar arbetet med biogas i Skåne för att nå målet om 3 TWh biogas år 2020. Färdplanen är framtagen av Region Skåne i nära samverkan med Biogas Syd.

Läs mer på: www.biogassyd.se/fardplanbiogas

Det är även möjligt att se hela seminariet på Kanalen Öresundshuset på Bambuser. Följ länken, http://bambuser.com/channel/Oresundshuset 


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor