fb


2012-07-06 11:58

Vad innebär mänskliga rättigheter och vad är social jämlikhet?

| Mer

Arbete

- I Sverige finns liten förståelse för alla människors rätt till full hälsovård.

- Att avkriminalisera bruket av narkotika är en fråga om social rättvisa.

Detta är påståenden som kommer att läggas fram vid ett av symposierna på den internationella socialkonferensen Social Work and Social Development på Stockholmsmässan i Älvsjö 8 – 12 juli. 

Du inbjuds till presskonferens
Måndag 9 juli kl. 10.30 – 11.00
Plats: Pressrummet, Stockholmsmässan, Älvsjö,
Medverkande:
- Christian Rollet, global koordinator för konferensen
- Sven Hessle, ordförande lokala programkommittén
- Eva Holmberg-Herrström, ordförande lokala organisationskommittén 

Vid presskonferensen förklaras bakgrunden till konferensen och arbetet med Global Social Agenda för social utveckling.

Efter presskonferensen hålles symposiet ’Rätten till hälsa och social jämlikhet’ som tar upp alla människors rätt till hälsa. 

”Sverige liknar många andra europeiska länder med ett växande antal ’papperslösa’ invandrare, men i Sverige finns liten förståelse för alla människors rätt till hälsovård, säger en FN-rapport från år 2006 som resulterade i en rad frivilliga initiativ.”
Elis Envall, utredare vid Socialstyrelsen och expert mänskliga rättigheter 

”Att avkriminalisera bruket av narkotika och innehav för personligt bruk, är mer en fråga om social rättvisa och folkhälsa, än om liberalisering. ’Harm reduction’ handlar också om insikt om att strafflagar runt droganvändning gör mer skada än nytta.”
Damon Barrett, vice direktor Harm Reduction International, UK 

Konferensspråket är engelska.
Läs mer på konferensens hemsida:  www.swsd-stockholm-2012.org

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor