fb


2012-07-06 12:00

Länsstyrelsen kommenterar laxfiskestoppet i kustvattnen

| Mer

Djur & Natur

- Att yrkesfiskarna tycker att laxfiskestoppet är drastiskt och allvarligt har vi full förståelse för, men Länsstyrelsen kan inte på något vis upphäva Havs- och Vattenmyndighetens beslut om att stoppa fisket, säger Länsfiskekonsulent Ulf Carlsson på Länsstyrelsen i Västerbotten.

Åtgärder har inte gett önskat resultat
Anledningen till att kvoterna är lägre i år är att de åtgärder som hittills vidtagits inte gett de resultat man hoppats på de senaste åren, samt en målsättning om att laxreproduktionen i de kvarvarande vattendragen med naturlig reproduktion ska öka. Det är Havs- och Vattenmyndigheten i Sverige som tagit beslut om fördelning av kvoter inom landet baserat på den laxkvot som tilldelats Sverige. Myndigheten har även beslutat om vilka tider som lax får fiskas inom de olika områdena i landet.

Beslutet ingen överraskning
Hur fisket under 2012 skulle ske på den begränsade laxkvoten, för att på bästa sätt svara upp mot laxförvaltningens målsättningar, och samtidigt ge möjligheter för alla yrkesfiskare att få ta del av fångsten har diskuterats under lång tid. Länsstyrelsen har fört en löpande dialog med yrkesfiskarena under hela våren och förutsättningen att fisket skulle stoppas innan säsongens slut har varit självklar då kvoten som tilldelats norrlandskusten varit så låg.

- Konsekvensen att laxfisket skulle stoppas under pågående säsong, eftersom kvoten var fylld, har absolut inte kommit som en överraskning. Att det skulle bli så har alla räknat med sedan kvoten för norrlandslänen blev känd, fortsätter Ulf Carlsson.

Första fiskestoppet för Norrland
Att fiskekvoter fylls och fisket på vissa arter stoppas är vanligt. Dock är detta första gången det drabbar det norrländska yrkesfisket och väcker självklart irritation. Det är beklagligt att yrkesfiskarena inte kunnat nå någon fiskesansvarig på Länsstyrelsen för att diskutera fiskestoppet. Länsstyrelsen tar fiskefrågan på allra största allvar och har inför semestrarna lagt upp rutiner för att vara nåbara för frågor.

- Här har det klickat någonstans i rutinerna. De två som arbetar med fiskefrågorna finns tillgängliga under hela deras semestrar för att kunna svara på akuta och andra viktiga frågor som kräver snabba svar, säger Naturvårdsdirektör Björn Jonsson.

Havs- och Vattenmyndigheten beslutar om laxfiskestopp
Det ska dock ännu en gång understrykas att Länsstyrelsen inte har något som helst mandat att göra något år den uppkomna situationen, utan det är Havs- och Vattenmyndigheten som fattar beslut om när laxfisket ska avlysas.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor