fb


2012-07-06 10:34

Miljöprisade Brf Hilda installerar Malmös högst placerade bikupor

| Mer

Fastigheter

Bin är helt nödvändiga för att vi ska ha mat på bordet. Bostadsrättsföreningen Hilda i HSB, som fått många priser för sitt miljöarbete, insattlerar nu bikupor på ett av höghustaken. Honungen är en trevlig effekt av binas flitiga arbete men den viktigaste är ändå det pollineringsarbete som bina utför. Det arbetet är förutsättningen för merparten av den mat vi äter.

Förutom de grödor vi äter så pollinerar bin även växter som är viktiga för vattenrening, markbindning och koldioxidneutralisering.

– Biodlingen på Hilda är helt i linje med Hållbara Hildas miljöprofil, säger Giovanna Brankovic, ordförande brf Hilda. Dels får vi närproducerad honung och så bidrar vi till att mildra effekterna av att bekämpningsmedel inom jordbruket slår hårt mot de odlade bina.

År 2010 slogs en fjärdedel av de svenska odlade bina ut. I Tyskland var det ännu värre, där dog 80 procent av bina.

Bikuporna ska placeras på taket till ett av Hildas 9-våningshus. Till att börja med installeras en kupa, på sikt ska det bli fem. Varje kupa innehåller 50 000 individer. Placeringen på taket är vald så att kuporna får morgonsol. Normait producerar en kupa cirka 30 kilo per år medan mönstersamhällen kan producera mer än det dubbla.

I Hildas omgivningar finns stora grönytor och en riklig växtlighet. Här finns gott om kastanjer, lindar och mängder av andra träd som ger pollen och nektar. I villaträdgårdarna blommar lavendel och kärleksört. Parkförvaltningen ser dessutom till att staden blommar så tidigt som möjligt på våren och så sent som möjligt på hösten. Med andra ord ett paradis för ett gäng flitiga bin.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor