fb


2012-07-06 11:00

Nyckelroll för svensk teknik i T-baneprojekt i USA och Kanada

| Mer

IT

Teknik utvecklad inom Bombardier i Västerås spelar en central roll i moderniseringen av tunnelbanenäten i New York och flera andra nordamerikanska städer. Under 2010-2012 har New York, Chicago, Toronto, San Fransisco och Montreal lagt beställningar på tunnelbanevagnar hos Bombardier.

Driv- och styrsystemen för denna typ av tunnelbanor har utvecklats inom Power Propulsion & Controls i Västerås och levereras från Bombardiers anläggning i Pittsburgh. Själva tunnelbanetågen sätts samman i Plattsburg i delstaten New York.

706 vagnar har beställts av Chicago Transit Authority, 300 av New York City Transit (NYCT), 468 levereras till Montreal och 420 till Toronto. Kontraktet med San Fransisco gäller 260 vagnar med option på ytterligare 775 vagnar.

Uppdraget från San Fransisco Bay Area Rapid Transit (BART) avser utbyte av samtliga stadens tunnelbanevagnar och har föregåtts av ett omfattande arbete med att utforma tågen utefter San Fransisco-bornas krav. Tågkoncepten togs fram av BART i samarbete med BMW Group Designworks USA. Inom Bombardier har enheten Design for Environment i Västerås, som ansvarar för all miljöanpassad konstruktion inom koncernen, haft huvudansvaret för att vagnarna vid alla företagets leveranser tillgodoser krav på inre och yttre miljö. Det inre designarbetet har bland annat omfattat placering och utformning av säten för äldre och funktionshindrade, belysning, akustik, informationssystem och utrymmen för cyklar. Här är även specialistenheter i Sverige för akustik, passagerartillgänglighet och energieffektivitet engagerade.

I New York, Chicago, Toronto och Montreal ställer klimatförhållandena med stränga vintrar och heta, fuktiga somrar, höga krav på tågens konstruktion. När det gäller vinteranpassning leds allt arbete på detta område av Bombardiers kompetenscentrum i Västerås oavsett om kunderna finns i Europa, Nordamerika eller Asien.

Varje dag åker många miljoner människor runtom i världen med Bombardiers tunnelbanetåg, som bland annat trafikerar Boston, New York, Montreal, Toronto, Mexico City, London, Paris, Berlin, Stockholm, Delhi och Shanghai.

Bombardier fick sin första order från NYCT 1982 och har sedan dess levererat närmare 1 900 tunnelbanevagnar till New York


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor