fb


2012-07-06 6:30

Vårdföretagarna: Mp-förslag öppnar för blocköverskridande uppgörelse om vinster i välfärden

| Mer

Politik

- Det behövs en blocköverskridande uppgörelse om långsiktiga spelregler för välfärdsföretagen. Miljöpartiets nya hälso- och sjukvårdsrapport och dess förslag om hur vinster i vård och omsorg ska hanteras bör vara utgångspunkten.

Det säger Vårdföretagarnas näringspolitiska chef Håkan Tenelius i en kommentar till vinstdebatten under Almedalsveckan.

- Miljöpartiet för i rapporten, som presenterades på torsdagen, en sund diskussion om vikten av återinvestering av överskott och att vinster måste var kopplat till kvalitet. Partiet vill att företagen ska deklarera att deras syfte i första hand är att bedriva vård. Inget av detta är främmande för våra medlemsföretag, säger Håkan Tenelius.

- Miljöpartiets förslag står i bjärt kontrast mot det förbud mot vinster som Vänsterpartiet föreslog i Almedalen. Ett förbud skulle innebära att många av de aktörer som idag står för mångfalden och förnyelsen av välfärden skulle försvinna. Bara det faktum att ett förbud mot vinster diskuteras hindrar tillväxten i många företag.

- Nu finns en given chans för Alliansregeringen att få bort vinstfrågan från den politiska dagordningen. Det skulle innebära att vi i stället kan fokusera på hur kvaliteten i vård och omsorg ska mätas och redovisas, och det skulle ge både befintliga företag och nya entreprenörer mod att satsa långsiktigt. Då utvecklas mångfalden och valfriheten, säger Håkan Tenelius.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor