fb


2012-07-04 10:54

Seminarium: GMP-utbildning i din verksamhet - Malmö 5 oktober

| Mer

Skola

GMP-utbildning i Din verksamhet

Seminarium med inspiration & entusiasm i pedagogisk form

5 oktober - Malmö Börshus - kl 09.00-16.00

GMP-utbildningar - hur lägger du upp dem för att passa din verksamhet och uppfylla myndighetskraven? I GMP finns krav på att all personal, vars arbetsuppgifter kan påverka produktens kvalitet, regelbundet skall genomgå GMP-utbildning och att effektiviteten av dessa utbildningar ska bedömas. Hur skall du agera för att uppfylla dessa krav på ett effektivt sätt?

Genomgång och exempel på:

  • Hur man lägger upp utbildningsplaner
  • Hur man planerar och genomför utbildningar
  • Hur man följer upp genomförda utbildningar och bedömer dess effektivitet
  • Hur man dokumenterar personalens utbildning för att uppfylla myndigheternas krav

Målgrupp

Seminariet är lämpat för flera funktioner inom företaget: Ledning, produktion, QA, teknik, R&D, inköp, utbildningsansvariga inom produktion och forskning samt HR.

Talare

Dagen leds av Erick Sjöberg, som har en bakgrund med mer än 15 års QA-erfarenhet i läkemedelsindustrin och har under denna tid regelbundet genomfört internutbildningar för både produktionspersonal och ledning.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor