fb


2012-07-04 8:58

Ny undersökning visar att regeringen har fel: Facken kräver inte höjda löner om arbetsgivaravgifterna sänks

| Mer

Politik

Lägre arbetsgivaravgifter äts inte upp av större löneökningar, utan ger företagen utrymme att anställa fler. Det visar intervjuer med samtliga LO-, TCO- och SACO-förbund, som tillsammans representerar 3 miljoner löntagare. Undersökningen har utförts av SKOP på uppdrag av Företagarna och Fores.

Arbetskraftskostnader är det största hindret för nyanställningar uppger småföretagare, men regeringen har avvisat sådana förslag som ineffektiva eftersom det anses ätas upp av höjda löner. Intervjuer med samtliga huvudförbund inom LO, TCO och SACO visar att 8 av 10 fackliga ledare inte skulle ändra löneanspråken alls.

Finansminister Anders Borg och regeringens bild av att lönekraven skulle öka är obefogad. Tvärtom leder avgiftssänkningar till lägre kostnader för företagen, vilket skapar nya jobb, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna.

– Detta har varit en av de hårdaste ekonomisk-politiska stridsfrågorna. Ändå har ingen har tidigare frågat fackombuden själva om hur de reagerar på arbetsgivaravgiftssänkningar. De faktiska resultaten går emot vad som hävdats i de modeller som bland annat finansdepartementet använt, som lett till att jobbskatteavdrag prioriterats, säger Martin Ådahl, vd för FORES.

OECD-statistik från 2009 visar att Sveriges arbetsgivaravgifter är de femte högsta inom EU, efter till exempel Frankrike, Italien, Belgien och Tjeckien.

Näringsminister Annie Lööf deltar på seminariet ”Sådd för nyanställningar - sänkta arbetsgivaravgifter ger nya jobb” där undersökningen presenteras i sin helhet. Seminariet hålls på onsdag 4 juli kl 9.00-10.30 i Företagarnas lokal, Mellangatan 9, Visby.

Undersökningen i korthet:

-          8 av 10 fackförbundsledare ändrar inte lönekraven om arbetsgivaravgiften sänks generellt.

-          Undersökningen besvarades av representanter för 47 av de 52 huvudförbunden inom LO, TCO och SACO – förbundsordföranden eller avtalssekreterare.

-          Undersökningen genomfördes under perioden 12-18 juni 2012 av SKOP på uppdrag av Företagarna och Fores.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor