fb


2012-07-03 15:50

Fältbiologerna kuppade Skogsindustriernas seminarium

| Mer

Djur & Natur

Bilder från aktionen fira att använda finns att ladda ner från Fältbiologernas hemsida här: http://faltbiologerna.se/pressmeddelanden/faltbiolgerna-kuppade-skogsindustriernas-seminarium

Idag marscherade Fältbiologerna högljutt ut ur Skogsindustriernas seminarium utklädda till träd. Utanför seminariet genomförde vi även en aktion där ”träden” sågade sönder skogsvårdslagen mitt på Stora Torget i Visby. På seminariet påstod man att skogsindustrin tar sitt miljöansvar och att regeringens politik om frihet under ansvar är fullt tillräcklig. Det är precis tvärtom. Vi kräver en ny skogslag och en ny skogspolitik!

Skogsindustriernas seminarium handlade om att den svenska skogspolitiken säger sig bygga på frihet under ansvar och har jämställda mål för produktion och miljö. Verkligheten är dock en annan. Det handlar om frihet UTAN ansvar, och miljön hamnar alltid i skuggan av ekonomiska intressen.  Nu får det vara nog! Situationen i skogen är akut och därför avverkade vi idag den gamla skogsvårdslagen och kräver en ny skogslag och en ny skogspolitik. Utklädda till träd med avverkningssnitslar sågade vi itu en lagbok på torget utanför seminariet och framförde våra krav på förändring. Vi tågade sedan med banderollen ”Ny skogslag nu” genom Visby och höll tal på flera platser runt om i Visby.

Skogspolitiken ger idag bara utrymme för virkesproduktion - alla andra värden försummas. Vi ser en skog där antalet rödlistade arter knutna till skogen ökar och ekosystemtjänsterna utarmas. Industrin tar uppenbarligen inte sitt ansvar och Sveriges skogslag är tandlös. Lagen måste skärpas med sanktioner så att lagen också efterlevs.

DN:s aktuella artikelserie om det svenska skogsbruket har blossat liv i skogsdebatten. I Almedalen vill Skogsindustrierna försvara den svenska skogsbruksmodellen och den svaga skogslagstiftningen.

-       Med dagens skogsbruk når vi aldrig en hållbar utveckling, säger Sara Vikström Olsson, vice ordförande i Fältbiologerna. Det krävs en ny skogspolitik och regler som gör att man kan bli straffad om man begår miljöbrott i skogen, för så är inte fallet idag.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor