fb


2012-07-03 16:29

Kent Johansson (C): Därför röstar jag nej till ACTA

| Mer

Politik

Centerpartiets Europaparlamentariker Kent Johansson röstar nej till ACTA i Europarlamentet i morgon.

– Förslaget saknar tillräckligt skydd för den personliga integriteten. Det är en av anledningarna till att jag röstar nej, säger Kent Johansson.

Europaparlamentet tar slutlig ställning till ACTA under sessionen i Strasbourg i morgon, onsdag. Inför omröstningen har ACTA röstats ner i fem av Europaparlamentets utskott, bland annat i utskottet för industri, forskning och energi (ITRE) där Kent Johansson som ledamot var med om att fälla ACTA.

Den liberala ALDE-gruppen, som Centerpartiet ingår i, tog ställning mot ACTA vid ett möte den 25 april.

– Det är viktigt att slå vakt om upphovs- och immaterialrätten, men det får inte ske på bekostnad av människors rätt till personlig integritet. Jag är bekymrad över att avtalet inte kan garantera en rimlig balans mellan upphovs- och immaterialrättsligt skydd och rätten till skydd av personuppgifter, säger Kent Johansson.

Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) är ett handelsavtal mellan EU och EU:s medlemsstater och en rad andra länder. Avtalet handlar om att bekämpa förfalskning av varumärken och piratkopiering.

EU-kommissionen har överlämnat ACTA till EU-domstolen som ska utreda om avtalet huruvida det strider mot EU-lag.

– För mig handlar det om viktiga principer. Vi ska inte införa handelsavtal som hotar den personliga integriteten. Min förhoppning är att Europaparlamentet i morgon fattar ett beslut som tydligt markerar att det inte är acceptabelt att skydda upphovs- och immaterialrätt på bekostnad av grundläggande rättigheter. Det finns ingen motsättning mellan att försvara ett fritt och öppet Internet och skyddet av immateriella rättigheter. Det handlar bara om att göra det på rätt sätt. Att till exempel använda samma regler för vitt skilda sektorer och varor kan inte bli rätt, säger Kent Johansson.

– Det har varit en intensiv debatt om ACTA, inte minst i Sverige. Det blir en seger för alla som har försvarat personlig integritet som en grundläggande rättighet om Europaparlamentet säger nej till ACTA i morgon.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor