fb


2012-07-03 8:50

Malmö högskola och Region Skåne informerar

| Mer

Högskola

Malmö högskola och Region Skåne informerar om hur de tänker arbeta med social innovation och socialt/samhällsentreprenörskap framöver samt presenterar den senaste storsatsningen, Mötesplats Social Innovation.

Var: Öresundshuset, Donners Plats, Hästgatan 1, Visby

När: Kl 10.00 den 6 juli 2012.

Vem: Eva Engquist vice rektor vid Malmö högskola och Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Vad: Begrepp som social innovation, socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap brukar förklaras som initiativ som strävar efter att möta samhällets utmaningar, och som innefattar innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt. Social innovation ses av allt fler aktörer som ett nytt framtida tillväxtområde och globalt såväl som inom EU pågår arbetet med att lyfta upp och främja dessa innovativa lösningar med ett flertal stora satsningar.  

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor