fb


2012-07-03 9:13

Nya pengar till extraordinära projekt i grundskolorna

| Mer

Skola

Fortsatt satsning på extraordinära projekt till grundskolorna

Joacim Lindgren, VD säger: ”Att stödja grundskolan i de kommuner banken verkar i, är ett uttryck för Sörmlands Sparbanks starka lokala förankring och en del i arbetet med att förstärka de lokala tillväxtförutsättningarna.  Genom satsningen på skolbarnen bidrar banken till grunden för ett livslångt lärande genom olika projekt i grundskolan. Grundskolan är kommunernas ansvar men vi kan delta på ett kompletterande sätt för att stödja projekt och nya pedagogiska initiativ.”

Under första halvåret var det rekord i antal ansökningar och totalt beviljades 105 stycken på tillsammans 1 134 900 kronor. Det är skolor, klasser eller mindre grupper i grundskolan som kan söka projektbidrag. Bland vårens projekt kan nämnas Fokusskolan i Nyköping som genomfört en resa till koncentrationslägret i Auschwitz, Flens Kristna skola som genomfört Olympiska Spelen och Forssjö skolas projektet om länder och djur i våra världsdelar

Vårt samarbete med Nationalencyklopedin sedan drygt tio år har fortsatt. Genom detta får samtliga elever och pedagoger tillgång till uppslagsverket, både i skolan och hemifrån. Samtliga beviljade projekt sedan starten 1999, idag drygt 1 300, hoppas vi gjort stor nytta säger Lars Fogelberg som är ansvarig för satsningen som går under namnet Sörmlands Sparbanks Kunskapsbank.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor