fb


2012-07-03 12:58

Fortsatt satsning på forskning inom kyl- och värmepumpteknik

| Mer

Energi

Sedan den första utlysningen inom forskningsprogrammet EFFSYS+ har hittills 20 stycken projekt beviljats medel. Intresset från industrin är stort. Totalt är 123 företag inblandade i de projekt som startats inom programmet.

-          För att bibehålla Sveriges konkurrenskraft inom kyl- och värmepumpteknik är det oerhört viktigt att upprätthålla kontinuiteten i forskningen, säger Martin Forsén, ordförande EFFSYS+. Vi har redan idag ett flertal lovande projekt igång som kommer att leda till stora förbättringar. Forskning och utveckling av svensk kyl- och värmepumpteknik framhålls ofta som en framgångsaga inom Energimyndighetens verksamhet, nu satsar vi vidare.

Nu öppnar styrelsen för EFFSYS+ upp för den tredje utlysningen inom detta program och välkomnar företag och forskningsinstitutioner att inkomma med projektansökningar inom området kyl- och värmepumpteknik.

De kompletta ansökningshandlingarna ska vara sekretariatet tillhanda senast den 22 oktober 2012. För mer information om utlysningen, besök programmets hemsida www.effsysplus.se


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor