fb


2012-07-03 10:28

Inbjudan till lunchseminarium: En debatt om varför goda nyheter så sällan syns i media

| Mer

Medianyheter

Nyhetsmedier har en stark ställning i samhället, vi diskuterar dem och de påverkar vårt handlande, kort sagt så influeras vi av de nyheter som finns runt omkring oss. Våldsamma och sensationsinriktade löpsedlar lyser oss i ögonen var dag men varför fångas vår uppmärksamhet så sällan av goda nyheter? Vilka nyheter vill vi läsa om och vilka behöver vi? Går det att skapa debatt och opinion med hjälp av goda nyheter? Säljer inte goda nyheter?

Lyssna till Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och krönikör, Anders Gerdin, fd chefredaktör och ansvarig utgivare för Aftonbladet, Erik Härngren, Kairos Future och Mikael Bohman, Sparbanken Västra Mälardalen.

Annika Creutzer är moderator.

Tid: onsdag 4 juli 2012

Plats: Packhuskällaren

Vi bjuder på lunch. Ingen föranmälan krävs. Varmt välkommen!

Läs mer i vårt programblad

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor