fb


2012-07-03 13:42

Träden sågar skogslagen vid skogsindustriernas seminarium

| Mer

Djur & Natur

Skogsindustrin tar inte sitt miljöansvar och skogsvårdslagen är tandlös. Därför genomför vi en aktion där vi utklädda till träd sågar skogsvårdslagen utanför Skogsindustriernas seminarium kl 12.00 på Bolaget, Stora torget i Visby under Almedalsveckan. Vi kräver en ny skogslag och en ny skogspolitik!

Skogsindustriernas seminarium handlar om att den svenska skogspolitiken säger sig bygga på frihet under ansvar och har jämställda mål för produktion och miljö. Verkligheten är dock en annan. Det handlar om frihet UTAN ansvar, och miljön hamnar alltid i skuggan av ekonomiska intressen.  Nu får det vara nog! Situationen i skogen är akut och därför avverkar vi idag den gamla skogsvårdslagen och kräver en ny skogslag och en ny skogspolitik. Utklädda till träd med avverkningssnitslar sågar vi itu en lagbok på torget och framför våra krav på förändring.

Skogspolitiken ger idag bara utrymme för virkesproduktion - alla andra värden försummas. Vi ser en skog där antalet rödlistade arter knutna till skogen ökar och ekosystemtjänsterna utarmas. Industrin tar uppenbarligen inte sitt ansvar och Sveriges skogslag är tandlös. Lagen måste skärpas med sanktioner så att lagen också efterlevs.

DN:s aktuella artikelserie om det svenska skogsbruket har blossat liv i skogsdebatten. I Almedalen vill Skogsindustrierna försvara den svenska skogsbruksmodellen och den svaga skogslagstiftningen.

-       Med dagens skogsbruk når vi aldrig en hållbar utveckling, säger Sara Vikström Olsson, vice ordförande i Fältbiologerna. Det krävs en ny skogspolitik och regler som gör att man kan bli straffad om man begår miljöbrott i skogen, för så är inte fallet idag.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor