fb


2012-07-02 18:55

Barn kommer inte till tals i svensk media

| Mer

Medianyheter

När Retriever analyserat ca 1300 artiklar om barn i våra största svenska dagstidningar lyser barnens egna berättelser med sin frånvaro. I endast 1,7 procent av publiciteten får barnen själva komma till tals.

Medieanalysen visar hur barn synliggjorts och framställts i medierna det senaste året. Man har även undersökt hur ofta barn kommer till tals och i vilka frågor barnens röst hörs.

-          Barnen blir inte hörda. Det är självklart inte i alla sammanhang som barn ska intervjuas eller uttala sig. I svåra och tragiska händelser, som när barn är offer och har utsatts för brott, bör man vara restriktiv men finns det många andra sammanhang där det borde vara fullt möjligt att låta barn få komma till tals och uttrycka sina åsikter, säger Ioanna Lokebratt, medieanalytiker på Retriever.

I en tredjedel av den publicitet som Retriever analyserat beskrivs barn som offer. Ser man till inrikesnyheterna är siffran 28 procent. i utrikesnyheterna är andelen ännu större; 43 procent.

Barn omtalas ofta i negativa sammanhang
I över en tredjedel handlar publiciteten om omständigheter som är negativa för barn. Det rör sig till största delen av brott mot barn men även barns hälsa och olyckor där barn har varit inblandade. Av de 1 294 artiklarna som omtalar barn är det endast 89 stycken som framställs som positiva. Den största andelen positiva nyheter handlar om Kronprinsessan Victoria och prins Daniels babylycka och i resterande positiv publicitet finner Retriever bara två artiklar där barn själva blivit citerade.

-          Det är förvånansvärt att man inte intervjuar barnen om exempelvis sportlovsaktiviteter, biopremiärer eller teateruppsättningar för barn. Istället frågar man föräldrarna som står bredvid barnen, säger Ioanna.

Den grupp som uttalar sig mest om barn i medierna är i huvudsak politiker, i 12 procent av den totala publiciteten citeras antingen en riksdagspolitiker eller lokalpolitiker. I ämnen som skola och utbildning är det oftast politiker som uttalar sig och då främst lokalpolitiker som driver skolfrågor. Även riksdagspolitiker uttalar sig i större frågor som vinstdelning för skolor, besparingsåtgärder och lärarlöner. Många av dessa politiker framhäver också sina idéer för hur skolan kan förbättras.

-          Det innebär att det inte är de som arbetar direkt med barnen som får uttala sig i skolrelaterade frågor. Aktörerna sitter visserligen på beslutanderätten men är ofta långt ifrån barnens vardag, fortsätter Ioanna Lokebratt.

Analysen är framtagen i samarbete med Unicef, BRIS och Rädda Barnen.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor