fb


2012-06-29 15:52

Sverige har fällts för brott mot Europakonventionen

| Mer

EU Europadomstolen har fällt Sverige för brott mot kravet i artikel 6.1 i Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna om rätt till opartisk domstol.
Bakgrunden är att en privatperson som fått utmätning i sitt bankkonto hade vägrats av alla domstolar, ända upp till Högsta domstolen, att i praktiken kunna överklaga utmätningen.
– Detta är självklart fel. Det är en grundläggande mänskliga rättigheter att få den här sortens ingripande beslut rättsligt prövade av en opartisk domstol, säger chefjuristen Pär Cronhult på tankesmedjan Den Nya Välfärden, som har drivit målet i Europadomstolen för privatpersonens räkning.
Nu måste Sverige se till att lagen skrivs om på denna punkt. Den drabbade privatpersonen tillerkändes även ett mindre ideellt skadestånd på c:a 9.000 kronor.Annonsbilliga resor