fb


2012-06-29 16:19

Hållbara ben

| Mer

Ekonomi

STARTSKOTTET för vårt gemensamma projekt HÅLLBARA BEN går av stapeln i Almedalen. Välkommen till oss i vårt tält den 2 t.o.m. 6 juli, där Du får ökad kunskap om osteoporos. Du får också hjälp att fastställa ett första kriterium beträffande sjukdomen osteoporos – benskörhet.

En av styrkorna inom ROP är den kompetens som finns inom området osteoporos. 1,6 miljonerklubben har ett starkt varumärke och ett stort nätverk avseende ”kvinnohälsa”. Och därmed är synergieffekterna betydande, tillsammans åstadkommer vi mer än som enskilda storheter.

Vi agerar gemensamt bl.a. under Almedalsveckan för att profilera sjukdomen osteoporos. Under hösten arrangerar vi gemensamma seminarier från Malmö i söder till Luleå i norr. Vårt huvudsyfte är att öka kunskapen om osteoporos och föra ut den till allmänhet, beslutsfattare såsom politiker på riksdags- och landstingsnivå och huvudmän inom sjukvårdssektorn. De nya nationella riktlinjerna är mycket viktiga, varannan kvinna kommer att drabbas av en osteoporosfraktur under sin livstid. Upptäcka och behandla benskörhet i tid medför också att cirka 200 miljoner kronor kan sparas varje år.

Fredag den 6 juli, plats, fartyget Sigyn, en av programpunkterna. Angelica Lindén Hirschberg kommer föreläsa med tema; Osteoporos drabbar inte bara äldre kvinnor. Angelica är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet med särskild inriktning mot reproduktiv medicin.

Vid misstanke om osteoporos rekommenderas att risken för benbrott ska skattas med hjälp av FRAX (Fracture Risk Assessment Tool), ett nätbaserat verktyg som WHO tagit fram för skattning av 10-års absoluta risk i procent för benskörhetsfraktur. Med hjälp av FRAX ska man sedan ta ställning till vidare utredning med en bentäthetsmätning av höft och ländrygg i första hand.

Omprioriteringar av läkemedel. De mest prioriterade för behandling, de med hög frakturrisk är personer med ett T-score på under -2 och ett FRAX mellan 15 och 50 % eller de som har haft kotfraktur eller höftfraktur. Socialstyrelsen ger här en hög prioritet för behandling med benspecifika läkemedel.

Att göra som riktlinjerna rekommenderar kräver stora insatser av hälso- och sjukvården inom ett område som varit försummat alltför länge. Vi kommer i projektet HÅLLBARA BEN att vara aktiva i detta arbete med uppvaktning av våra sjukvårdspolitiker. Sverige är sämst i klassen i Europa beträffande behandling av bensköra, men nu vill vi bli bäst!

Kontaktpersoner
Lisa Keisu Lennerlöf
Ordf. ROP: 070-395 26 37

Sol-Britt Sundvall
Vice ordf. ROP: 076-133 46 62
osteo@telia.com
www.osteoporos.org

Alexandra Charles
Ordf. 1.6 & 2,6 miljonerklubben : 0708-28 09 11
info@1.6miljonerklubben.com
www.1.6miljonerklubben.com


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor