fb


2012-06-27 7:11

Apica satsar på kraftfullare prestandatester av webbapplikationer

| Mer

IT Apica,Nordens ledande företag inom lasttester, prestandaanalyser och övervakning av webbsajter, molntjänster och webbapplikationer, har slutit ett partnersamarbete med det amerikanska molntjänstföretaget AppDynamics.
Apica kommer att integrera sina verktyg för lasttester och prestandaanalyser, Apica LoadTest, Apica Proxysniffer och Apica WebPerformance, med AppDynamics tjänst för övervakning av applikationer. Tillsammans kommer Apica och AppDynamics att kunna erbjuder mer kraftfulla och djupgående analyser vid tester av komplexa webb-, moln- och mobila applikationer.
- Inga företag har idag råd med prestandaproblem i sina applikationer. Användarna förväntar sig en snabb, tillförlitlig och stabil upplevelse online, i molnet och mobilt. Varje sekund är viktig och långa svarstider kostar, i förlorade kunder och intäkter. Tillsammans med AppDynamics kommer vi att kunna ge våra kunder ännu kraftigare verktyg för att hitta prestandaproblem och försäkra sig om att sajter och applikationer är optimerade. De får tillgång till komplett statistik som visar både var och vilka åtgärder som behövs för att förbättra prestandan, säger Sven Hammar, VD för Apica.
Genom att testa prestandan, såväl i utvecklingen av en applikation som i löpande drift, så försäkrar man sig om att eventuella problem identifieras och åtgärdas snabbt. Apica LoadTest, Apica Proxysniffer och Apica WebPerformance avslöjar exakt hur en applikation beter sig, sett från ett slutanvändarperspektiv. Genom att kombinera Apicas testverktyg med AppDynamics djupgående analysverktyg så får man en detaljerad inblick i vad som ligger bakom tillgänglighet och svarstider – ända ner till kodnivå. Detta möjliggör för organisationer att snabbare identifiera och korrigera prestandaproblem – innan de kan skada varumärket och försäljningen.
Utvecklare kan nå Apicas portal direkt från en webbläsare. Man kan justera systemet från dag till dag för att lättare kunna planera för extrema belastningstoppar. Samma skript kan användas i både lasttestverktyget Apica LoadTest och i prestanda-övervakningstjänsten Apica WebPerformance. Prestandatrender kan mätas och analyseras över tid från upp till 90 platser världen över. Portalerna varnar automatiskt för eventuella försämringar i tjänsterna.
- Apica WebPerformance, Apica ProxySniffer och Apica LoadTest ger användarna djup insikt i hur svarstider och prestandasituationen ser ut för deras webbapplikationer. IT-avdelningar med ansvar för driften uppskattar den produktionsfärdiga kapacitet som AppDynamics erbjuder. Genom vårt nya partnerskap med Apica så kan de dra nytta av samma synlighet och grundorsaksanalys för att validera och trimma nya versioner. Vår integration med Apica kommer att ge företag bättre insikter i hur deras applikationer fungerar, säger Jyoti Bansal, grundare och VD för AppDynamics.
Integrationen av Apica och AppDynamics ger systemutvecklare ett effektivt verktyg för att samordna det som syns från utsidan - ur slutanvändarens perspektiv - med hur det ser ut inne i applikationen, ända ner till kodnivå. Sammantaget kan detta ge en komplett bild av prestandan, för att stödja affärsprocesser och skydda intäkter och varumärken.
Apicas tjänster är särskilt utformade för molninfrastruktur. Företagets avancerade uppsättning av verktyg, Apica WebExcellence Suite, inkluderar Apica Watch, Apica LoadTest, Apica WebPerformance, Apica ProxySniffer och Apica WebOverload. Dessa verktyg testar webbsajter, molntjänster och mobila applikationer med avseende på maximal kapacitet, daglig prestanda, förbättrade laddningstider, och skydd mot toppbelastning.
Apica vann i maj priset EuroCloud Nordic Award 2012 för bästa nordiska molntjänst för sin molnbaserade tjänstApica WebOverload.Annonsbilliga resor