fb


2012-06-26 12:00

Aktiva stödsystem i bilar ökar trafiksäkerheten

| Mer

Bilnyheter

En gigantisk studie av körbeteende visar att nya aktiva stödsystem i fordon ger goda resultat ute i verklig trafik. Forskningscentrumet Safer vid Chalmers har analyserat 75 terabyte kördata och filmer av förare. En personbil med adaptiv farthållare och kollisionsvarnare minskar exempelvis risken för att köra på fordonet framför på motorväg med upp till 42 procent. Motsvarande siffra för lastbil är 15 procent.

I den svenska delen av projektet Eurofot har 100 personbilar och 30 lastbilar haft kameror och sensorer som registrerat varje sekund av körningen under 18 månader. Det innebär att förarens beteende vid varje liten incident kan studeras och utvärderas.

– Filmerna har analyserats tillsammans med data från fordonens egna system, som registrerar varje rattrörelse och inbromsning. Totalt har data från 7 miljoner körda kilometer samlats in, vilket är en enormt mycket och unikt i Europa, säger Helena Gellerman, projektledare på forskningscentrumet Safer.

EU-projektet Eurofot omfattar 28 parter och har pågått i närmare fyra år. De svenska parterna Safer vid Chalmers, Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar, VTI och SP har spelat en framträdande roll när EU satsat på denna nya forskningsmetod inom trafiksäkerhet. 

Minskad krockrisk för både personbil och lastbil
Resultatet av studien är entydigt – de testade stödsystemen visar en positiv trend. Tydligast är det för adaptiv farthållare och kollisionsvarnare, system som håller ett givet avstånd till framförvarande fordon och varnar föraren om det krävs en kraftig inbromsning. Finns det risk för kollision bromsar systemet automatiskt fordonet om föraren inte reagerar på varningen.

– Störst är effekterna på motorväg där risken för att köra på bilen framför minskar med upp till 42 procent för personbilar och 15 procent för lastbilar, säger Jonas Bärgman, forskningsledare på Chalmers. Dessutom upplever förarna en större komfort, och drygt 90 procent  känner sig säkrare med stödsystemen påslagna.

Studien visar även en positiv trend för de övriga testade stödsystemen, som varnar vid ofrivilligt filbyte, trötta förare och fordon i döda vinkeln. Antalet incidenter här är dock förhållandevis få, och därför är underlaget ännu inte tillräckligt stort för att ge statistiskt hållbara prognoser om minskade olycksrisker. Insamlingen pågår dock fortfarande.

Guldgruva för trafiksäkerhet
På forskningscentrumet Safer finns nu den största databasen med kördata, som inkluderar video av förare och omgivning, i Europa. Det är en guldgruva då forskare söker sanningen bakom trafikolyckor för att utveckla framtida trafiksäkerhetslösningar.

– Att få veta vad förare egentligen gör när de kör bil är värdefullt, exempelvis hur mobiltelefonen används.  Denna nya metod för att studera förarbeteende är revolutionerande, och något som vi i Sverige är bland de bästa i världen på, säger Anna Nilsson-Ehle, föreståndare på Safer.

 

Bildtext: En kollisionsvarnare (FCW, Forward Collision Warning) varnar föraren om fordonet är på väg att kollidera med framförvarande fordon. Samtidigt förbereds bromsarna på en kraftig inbromsning. Bild: Volvo Cars


Fakta

Safer är ett fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers, placerat i Lindholmen Science Park i Göteborg. Forskningen rör allt från att undvika olyckor, att minska skador i en eventuell krock, samt att effektivisera räddningsarbetet efter en olycka. Många projekt rör människans beteende i fordon och i verklig trafikmiljö.

Projektet Eurofot – European Large-Scale Field Operational Tests on Vehicle Systems – är ett EU-projekt som syftar till att få ett säkrare, renare och mer effektivt transportsystem. Svenska parter är Safer vid Chalmers, Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar, VTI och SP.


Fakta om den svenska delen av projektet Eurofot
Antal fordon: 100 personbilar och 30 lastbilar
Körd sträcka: 7 miljoner kilometer
Körtid: Insamlingen skedde under 18 månader
Mängd data: ca 75 terabyte
Total projektlängd: Nära 4 år

 

Dessa system testades i fordonen (personbil/lastbil):

1. ACC (Adaptive Cruise Control)
Håller ett förvalt avstånd till fordonet framför.

2. FCW (Forward Collision Warning)
Varnar föraren om fordonet är på väg att kollidera med framförvarande fordon. Samtidigt förbereds bromsarna på en kraftig inbromsning.

3. LDW (Lane Departure Warning) / LKS (Lane Keeping Support)
Varnar föraren om fordonet oavsiktligt kör över någon av vägens filmarkeringar.
 
4. BLIS (Blind Spot Information System) / LCS (Lane Change Support)
Gör föraren uppmärksam på fordon i den döda vinkeln på båda sidorna.

5. DAC (Driver Alert Control)
Har konstruerats för att upptäcka och varna om föraren är trött eller distraherad.

 

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor