fb


2012-06-26 8:26

Sverige - trea i semestertoppen för chefer

| Mer

Ledarskap [image]Grant Thornton har under flera år följt hur många semesterdagar företagsledare från olika länder tar ut per år. Sverige brukar ligga fast förankrat i toppskiktet av listan, vilket vi gör även i år. Ny etta på listan är Ryssland som avancerat i antal semesterdagar och nu toppar listan med hela 36 dagars ledighet. Minst semester tar man ut i Japan, där cheferna unnar sig fem arbetsdagars ledighet. I Kina är det inte mycket bättre, där får företagsledarna bara sju dagar i snitt. Man måste passera tio europeiska länder i semestertoppen innan man hittar ett utomeuropeiskt land. I Förenade Arabemiraten tar företagsledarna i snitt 20 dagars semester. I USA är snittet bara tolv.

Om Grant Thornton-undersökningen
Grant Thornton Internationals undersökning (International Business Report) ger under 2012 insikt i åsikter och förväntningar i över 11 000 privatägda företag i hela 40 länder. De resultat som nu publiceras baseras på 6000 intervjuer (primärt telefonintervjuer) gjorda under september-december 2011. Intervjuer genomförs numera kvartalsvis med befattningshavare som CEO/vd, styrelseordförande eller annan titel på denna nivå.  I Sverige har 600 företag med 50-500 anställda intervjuats i Q4 2011. Företaget Experian Business Strategies sköter datainsamling och bearbetning av resultat för Grant Thornton.

Cision WireAnnonsbilliga resor