fb


2012-06-25 11:37

Ny studie om svenska folkets syn på el och klimat: Sju av tio svenskar vill att kommunen ska satsa på elbilar

| Mer

Energi Det visar studien Ladda Sverige om 3 000 svenskars inställning till el i boende, transporter och industri, som elföretagens branschorganisation Svensk Energi utfört.

Studien visar att hälften av svenskarna tror på ett ökat resande. Samtidigt är alternativ att göra färre bilresor det som flest anger för att minska sina koldioxidutsläpp. Nästan hälften kan tänka sig att välja bort semesterflyget av miljöskäl till förmån för till exempel tåg.

När det gäller personbilarna sätter många svenskar sin tro till el som lösningen för framtiden. En av fyra tror att de själva skaffar elbil inom tio år. Det märks också genom att intresset i undersökningen för hybridbilar är stort. Man vill också att den offentliga sektorn ska visa vägen, sju av tio svenskar vill att den egna kommunen satsar mer på elbilar.

- En övergång till el som bränsle i transportsektorn skulle innebära det stora klimatklivet. Dessutom är varje eldrivet fordon tre till fyra gånger effektivare än ett fordon med förbränningsmotor, säger Svensk Energis ansvarige för elfordon Henrik Wingfors.

Igenomsnitt reser varje svensk fyra mil per dag, eller 30 varv runt jorden under en livstid. Det är en fyrdubbling på 50 år. Mellan 1990 och 2010 minskade Sveriges utsläpp av växthusgaser med nio procent. Samtidigt ökade transportsektorns utsläpp. Transporter står idag för nära en fjärdedel av all energianvändning, och nära en tredjedel av utsläppen.

- Många är oroliga för att elbilens batteri bara räcker 12 till 16 mil, men eftersom den dagliga körsträckan är så kort, så klarar elbilen de flesta resbehoven, avslutar Henrik Wingfors.

Vill du veta mer?
Mer information och rapporten i sin helhet finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se/laddasverige

Cision WireAnnonsbilliga resor