fb


2012-06-25 8:45

Ny rapport: EU-system för utsläppshandel måste reformeras

| Mer

EU

Det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter EU ETS måste reformeras för att driva teknikutveckling och bidra till raskare utsläppsminskningar. Det är slutsatsen i en ny rapport från tankesmedjan FORES som idag lanseras vid ett seminarium i Stockholm.

Det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter EU ETS reglerar hälften av EU:s utsläpp och har bidragit till att EU är på väg att nå sina klimatmål till 2020. Men systemet har flera brister som gör att utsläppshandelns potential inte utnyttjas fullt ut.

- Framför allt saknas det långsiktiga mål för systemets utsläppstak efter 2020. Det skadar systemets trovärdighet, håller nere priset på utsläppsrätter, skapar osäkerhet hos investerare och gör att åtgärder skjuts på framtiden på ett sätt som inte är kostnadseffektivt, säger Sigurd Naess-Schmidt på Copenhagen Economics som skrivit Fores-rapporten Reform of the EU ETS system.

Utöver behovet av långsiktiga mål anser rapportförfattarna att EU:s verktyg för att hantera risken för så kallat koldioxidläckage är inkonsekventa och gynnar industrier med höga utsläpp från produktion jämfört med den elintensiva industrin. Därför föreslås i rapporten att utsläppsrätter utifrån stränga kriterier om konkurrensutsatthet ska delas ut till både företag som producerar och använder elektricitet, i stället för som nu enbart till dem med direkta utsläpp i produktionen.

Studien lanseras måndagen den 25 juni kl. 14 vid ett seminarium hos FORES. Med vid seminariet är Damien Morris från brittiska tankesmedjan Sandbag som nyligen lanserat rapporten Losing the lead Europe’s flaggin carbon market, Maria Sunér Fleming från Svenskt Näringsliv, samt klimatpolitiska talespersonerna Roger Tiefensee (C) och Jens Holm (V).

Vid seminariet kommer även Daniel Engström Stenson, chef för FORES miljöprogram, att presentera ett policy paper om att på kort sikt minska antalet utsläppsrätter, en så kallad set aside.

- EU bör naturligtvis skärpa sitt utsläppsmål till 30 procent till 2020 och sätta mål för perioden efter 2020. Men redan nu finns ett stort överskott av utsläppsrätter i systemet och på kort sikt bör EU-länderna därför enas om att dra undan ett stort antal utsläppsrätter. Det skulle minska utsläppen och dessutom höja priset, vilket skulle innebära stora intäkter för de svenska industrier som har utsläppsrätter att sälja, anser FORES chef Martin Ådahl.

Reform of the EU ETS system och Set aside – an intervention worth the risk? kan från och med i eftermiddag laddas ner kostnadsfritt via www.fores.se

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor