fb


2012-06-23 14:32

SugarCRM utser egbs till ny Gold Partner

| Mer

IT SugarCRM, ett av världens snabbast växande crm-företag, med huvudkontor I Cupertino Californien, har utsett egbs consulting till ny Gold Partner i Skandinavien.

Med kunder som Coca Cola, Avis, BDO, Fresenius Medical Care, Loomis m fl, så har SugarCRM ett starkt fäste på marknaden och nya kunder tillkommer I snabb takt.

För egbs innebär detta en utökning av verksamheten med ett behov av fler säljare och konsulter.
Vi expanderar både i Uppsala, som är vårt huvudkontor, och i Stockholm.

CRM är ett naturligt område för oss att expandera inom med tanke på att vi sen tidigare också utvecklat lösningar för digitalt samarbete och affärsanalys, ofta med integration till kundernas crm-databaser.

Vi tror mycket på SugarCRM som plattform, inte minst med tanke på att den finns både som en öppen plattform "Community Edition" och som en licensierad "Molntjänst". För den som önskar kan SugarCRM också installeras lokalt.

Så här säger Tom Schuster, General Manager, SugarCRM EMEA HQ om varför man valde egbs som ny strategisk partner på den skandinaviska marknaden:

"We are very excited about getting egbs on board as a SugarCRM Gold partner. egbs is a well reputed company that has demonstrated solid growth since its inception. They are an official IBM partner, with extensive Sugar knowledge through consulting on the Sugar CE. The business areas they are divided into (Business Intelligence, CRM and Collaboration Services) match perfectly with the open philosophy of SugarCRM and the host of possible integrations with business systems. Another reason is the experienced management team, and the strategic match in terms of our growth plans. We expect egbs to become a key partner in the Nordics, bringing together their technical expertise and market knowledge to create superior value with SugarCRM for customer across different industries."Annonsbilliga resor