fb


2012-06-22 9:55

Drottningen medverkar i CNN:s Freedom Project

| Mer

Kungar & Drottningar Freedom Project belyser tv-kanalen CNN vår tids slaveri.

Serien visar goda exempel på hur enskilda individer och organisationer arbetar för att stoppa handeln med människor.
Drottningen medverkar i projektet utifrån sitt stora engagemang i Childhood.Annonsbilliga resor