fb


2012-06-21 5:45

Movement för unga på vägen vidare

| Mer

Arbete

Hassela Helpline startar nu en verksamhet i Malmö för att stödja ungdomar in i arbete. Arbetsmarknaden är svår för alla, men för unga personer med tidigare dåliga handlingar i bagaget är vägen vidare ännu svårare.  

- Många unga saknar en plattform därifrån de kan utvecklas.  Vi vill ta vara på ungdomarnas egen kraft berättar Michael Popoola, processkoordinator Hassela. Vi vet att unga människor mår bra av att få vara med och påverka och ta vara på sina drömmar.

 I projektet som heter Hassela Movement får ungdomarna en utbildning till Barn- och ungdomscoacher. De får en lärlingsperiod och med denna utbildning och erfarenhet finns det större möjlighet att hitta arbete som sociala stödpersoner på olika arbetsplatser.

- Internationell forskning visar att ungdomar som varit på glid riskerar att bli socialt exkluderade säger Jenny Anderberg, verksamhetsansvarig . De som kommit snett tidigt i livet har ofta inte utbildning, motivation att studera eller självförtroende att tro på sina drömmar.

Efter t ex en tid på behandling är det många som fortfarande har brist på viktiga förutsättningar för att hitta och klara ett vanlig jobb. De fattas tillit till sig själv och andra i omgivningen, förståelse för de hjälpande myndigheternas möjligheter, begränsningar och krav, samt motivation att fortsätta försöka nå ett anpassat liv, dvs hitta arbete, trots att det kan ta lång tid och finnas hinder efter vägen. 

Huvudsyftet med projektet är förbättrade rutiner och metoder i Malmö Stad för att motverka ungdomsarbetslöshet i allmänhet, och underlätta återanpassning av ungdomar från samhällsvård i synnerhet.

Den 2 juli startar de första 20 eleverna utbildningen till att bli barn- och ungdomscoacher. Den är i Hassels regi och kommer att genomförs i Glokala folkhögskolans lokaler på Sofielund.

Vill ni veta mer så kontakta Jenny Anderberg eller Michael Popoola vx 040-600 43 40


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor