fb


2012-06-20 8:41

Kungen återinvigde Dannemora järnmalmsgruva

| Mer

Kungar & Drottningar Onsdagen den 13 juni återinvigde Kungen Dannemora järnmalmsgruva.

Kungen blev välkomnad av vd Staffan Bennerdt och fick därefter skriva i gästboken från 1794, där både Gustav IV Adolf och Karl XIV Johan skrivit. Därefter vidtog invigningsceremonin där Kungen höll ett tal som bland annat tog upp den historiska förankringen av gruvbrytning i Dannemora.
Därefter fick Kungen besöka gruvan för att se brytningsnivån i malmkroppen Botenhäll 145 meter under mark och sedan fick Kungen se äldre tiders brytning 350 meter ner under marken.Annonsbilliga resor