fb


2012-06-19 16:09

Den europeiska skuldkrisen

| Mer

Böcker Den europeiska valutaunionen befinner sig i en svår kris. Professor Mats Persson skriver i Den europeiska skuldkrisen (SNS Förlag) att de nationella räddningspaket som EU sjösatt inte löser problemen. Tankarna på att forma en övereuropeisk fiskal union med gemensam skatte- och utgiftspolitik riskerar istället att göra mer skada än nytta.

I februari 1992 undertecknade en majoritet av EU-länderna det så kallade Maastricht-fördraget, där de förband sig att ingå i en valutaunion. En grundläggande regel i fördraget var att medlemsländerna inte fick bistå ett annat EU-land om det misskötte sin ekonomi. Det skulle skapa ekonomisk obalans och i förlängningen leda till politiska konflikter.

Tjugo år senare tycks dessa lärdomar vara bortglömda. Nu föreslås istället omfattande transfereringar mellan Europas länder och kraftigt stärkta befogenheter åt Bryssel. Mats Persson varnar för att den inslagna vägen mer är ett utslag för vissa maktgrupperingars gemensamma intressen än för rationella ekonomiska argument.

- Man skulle kanske tro att om EU ställer upp med pengar, så skapas en vänskap mellan länder. Som vi sett kan det lika gärna förhålla sig tvärt om. Nu tycks vi ha hamnat i den sämsta av världar. De europeiska skattebetalarnas pengar går till de franska och tyska bankerna som beviljar lån och ställer motkrav på de krisande länderna. Det skapar politiska spänningar, säger Mats Persson.
Mats Persson är professor vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet samt ledamot av Kungliga vetenskapsakademin och Nobelkommittén för Ekonomipriset.Annonsbilliga resor