fb


2012-06-19 16:06

Flexibelt arbetssätt sänker kostnader och ökar produktiviteten

| Mer

Arbete Flexibelt arbetssätt sänker kostnader och ökar produktiviteten, visar ny undersökning från Polycom

Videosamverkan och flexibelt arbetssätt ökar anställdas produktivitet med 39 procent

- Två av tre (66 procent) företagsledare säger att flexibelt arbete har en större ekonomisk inverkan än att enbart minska driftkostnader
- Video är ett viktigt verktygt som möjliggör flexiblt arbete och ökar produktiviteten (enligt 72 procent av tillfrågade) samtidigt som det minskar tid och kostnader för resor
- Flexibelt arbetssätt gör anställda 39 procent mer produktiva och uppges vara en av nycklarna för tillväxt 2012


Stockholm, Sverige – 19 Juni 2012: Polycom, Inc. (Nasdaq: PLCM), global ledare inom öppna standardbaserade lösningar för unified communications (UC), publicerar idag resultaten från en ny undersökning om flexibelt arbete. En av undersökningens viktigaste slutsatser är att flexibelt arbetssätt har större ekonomisk inverkan än att enbart minska driftkostnader enligt två av tre (66 procent) tillfrågade.

En flexibelt arbetssätt innebär att ge de anställda möjlighet att jobba hemifrån eller borta från kontoret, tillfälligt eller då och då. Faktum är att bland de företag i Europa som erbjuder sina anställda möjligheten att arbeta på distans, uppger39 procent att produktivitet bland de anställda har ökat. Den extra produktuvitet som genereras av detta arbetssätt uppges ha en stor inverkan på företagens ekonomi. En undersökning utförd av *Regus bland svenska företag visar liknande resultat; 77 procent av svenska företag uppger att produktiviteten ökat, samtidigt som personalhälsan har blivit bättre.

Undersökningen visar också att videokonferens spelar en viktig roll för att möjliggöra ett flexibelt arbetssätt. Nära 60 procent av de tillfrågade företagen erbjuder de anställda att kommunicera via högupplöst video, och 72 procent av de tillfrågade säger att videosamverkan hjälper dem att vara mer produktiva och effektivare. Videolösningar för anställda som jobbar hemifrån eller mobilt, så som mjukvara till mobila enheter och bärbara datorer, hjälper till med att öka möjligheterna till distansarbete.

“På Polycom har vi sett hur flexibelt arbete har vuxit i popularitet i Europa, och resultaten från den här undersökningen är ytterligare ett bevis för detta”, säger Gary Rider, President, EMEA Polycom. ”Tidigare har möjigheten till att distansarbeta främst setts som en fördel för de anställda och möjliggjort en bättre balans mellan arbete och fritid samt dragit ned på tid och kostnad för resor. Undersökningen visar också att flexibla arbetsmodeller är en stor tillgång för affärsverksamheten, genom att öka de anställdas produktivitet med så mycket som 40 procent.” En nyligen utförd undersökning från Regus hos svenska företag stämmer väl in i dessa resultat, med 77% av av svenska företag som uppger att produktivteten ökat i och med flexibla arbetssätt. 81% av företagen gör en direkt koppling mellan flexibla arbetssätt och ökad omsättning.

Även de anställda gynnas av flexibela arbetssätt; undersökningen visar att två av tre (67 procent) tillfrågade känner sig mer till freds med sin arbetssituation till följd av att de ges möjlighet till flexibelt arbete. Vidare rapporterar nästan alla (97 procent) att nöjda anställda arbetar bättre och mer produktivt. Dessa är orsaker till att distansarbete nu anammas av företag i hela Europa. 77 procent av företagen i undersökningen erbjuder deras anställda möjligheten till flexibelt arbetssätt under arbetstid, och 68 procent tillåter regelbundet arbete borta från kontoret. Regus undersökning visar att Sverige ligger något längre fram här, hela 88% av svenska företag tillåter att deras anställda väljer vartifrån de arbetar.

Metodologi
400 företagsledare blev tillfrågade i en onlineundersökning: 100 i vardera land, England, Frankrike, Tyskland och Tyskland.Annonsbilliga resor