fb


2012-06-19 16:04

Första ingenjörerna från Stockholms Tekniska Institut på ett kvarts sekel

| Mer

Arbete Ett nytt kapitel har skrivits i Stockholms Tekniska Instituts snart 90-åriga historia; för första gången sedan 1987 examinerar skolan ingenjörer igen.

– Jag känner en enorm stolthet och gläds samtidigt med svensk industri som kommer att kunna dra nytta av den kompetens vi nu erbjuder marknaden, säger Peter Nilsson, VD och rektor Stockholms Tekniska Institut.

De 48 STI-ingenjörer som den gångna helgen tog sin examen har läst inom yrkeshögskolesystemet och har utbildat sig inom Elinstallation, Elkraft, Fastighets- och Järnvägsprojektörer. Detta innebär att det nu årligen kommer att examineras STI-Ingenjörer inom olika discipliner.

Dessa 48 ingenjörer kommer nu att sälla sig till den stora skaran på över 20 000 STI-ingenjörer som examinerades från 1924 fram till slutet på 1980-talet.

– Detta är det yttersta beviset för oss att hårt arbete med rätt fokus lönar sig. Det har alltså gått ett kvart sekel, men nu vet vi hur mycket kunskap som egentligen ryms innanför dessa murar vilket ger oss all anledning att se mycket positivt på framtiden, säger Peter Nilsson.

STI kommer framledes att bredda sitt program ytterligare. I planeringen finns bland annat en särskild satsning på ingenjörer som erhållit sina examina i andra länder. De kommer att erbjudas möjligheten att validera sina praktiska kunskaper för att dessa ska kunna appliceras på den svenska arbetsmarknaden.

Examensmiddagen hölls på anrika Piperska Muren i Stockholm, en plats där STI genom åren haft sina jubileer.Annonsbilliga resor