fb


2012-06-19 7:47

Aase Berg och Johan Jönson deltar i Umeås internationella litteraturfestival

| Mer

Böcker Aase Berg och Johan Jönson deltar i Umeås internationella litteraturfestival, Littfest. De samtalar under rubriken ”Klass- och teaterhat - att verka som kulturskribent i en politiserad tid”. Samtalsledare är Ragnar Haake, litteraturvetare.

Poeterna läser även dikter ur senaste numret av tidskriften Provins, samt ur sina senaste diktsamlingar Liknöjd fauna respektive med.bort.in.Annonsbilliga resor