fb


2012-06-08 16:17

Himmelriket

| Mer

Arbete

Idag finns det ett stort antal människor som på ett eller annat sätt befinner sig i utanförskap med känsla av isolering och avsaknad av meningsfull sysselsättning. Man känner att föreningsliv intresserar men saknar den verksamhet som lockar. Önskemål har inkommit av en Mångfaldsteatergrupp som ett redskap i att öka hälsan, främja språkutvecklingen, distanseras sig från trauman, men även som ett redskap i att läsa sig mera om en ny kultur.

Vi, Röda Korset Skellefteåkretsen har sedan september 2011,i samverkan med Sensus, genomfört en lättare kartläggning på behov och önskemål av teatergrupp bland målgruppen. Intresset visade sig vars stort. Under denna kartläggning kom det fram att man ville göra en form av teater uppsättning med tillhörande diskussioner/ opionsbildning inom temat fördomar och utanförskap. Under denna tid har personliga berättelser lyfts fram och ett manus har skapats, där alla getts utrymme till delaktighet och lärande. Nu vill gruppen utöka och ser förutsättningar till att kunna lära sig dramatisera och få chanser till att göra uppträdanden. Under hela processen kan vi tydligt se hur självkänslan och hälsan tydligt förbättrats för våra deltagare. Deltagarna i gruppen består idag av personer med funktionsnedsättning, asylsökande, personer med PUT, ensamkommande flyktingungdomar, arbetslösa och arbetande vuxna som ungdomar. En spännande och intressant mix av åldrar bakgrunder och erfarenheter. Många har redan visat intresse av fler verksamheter inom kretsen. 

 

För mer information kontakta:

Riita Kuru, Dramaledare

070-780 26 69

 

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor