fb


2012-06-01 7:45

Prins Daniel besökte forskningsklinik i Malmö

| Mer

Kungar & Drottningar Tisdagen den 29 maj besökte Prins Daniel Clinical Research Center, CRC, i Malmö.

Besöket var en del i Prins Daniels engagemang i Hjärt-Lungfonden och kom till på Prinsens initiativ. Vid CRC, som är en del av Lunds universitet, berättade Professorerna Leif Bjermer och Olle Melander om sin forskning. De har tidigare fått anslag för sin forskning av Hjärt-Lungfonden. Prinsen fick under sitt besök en rundtur i lokalerna, träffa forskare och ta del av den senaste forskningen.
Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Prins Daniel är hedersledamot i Hjärt-Lungfonden.Annonsbilliga resor