fb


2012-05-31 8:01

Nytt antal aktier i Handelsbanken

| Mer

Bank

Genom utbyte av konvertibler i Svenska Handelsbanken AB har antalet A-aktier
ökat med
1 601 595 aktier och antalet röster har ökat med 1 601 595. Efter ökningen
uppgår det totala antalet aktier i Handelsbanken till 628 856 899 varav
617 106 456 A-aktier och 11 750 443 B-aktier. Det totala antalet röster i
Handelsbanken uppgår till 618 281 500 röster. Aktiekapitalet uppgår efter
ökningen till 2 924 184 580,35 kronor.

Informationen är sådan som ska offentliggöras enligt lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31
maj 2012 klockan 08.00.

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor