fb


2012-05-30 8:33

Prins Carl Philip närvarade vid Veterandagen

| Mer

Kungar & Drottningar Tisdagen den 29 maj närvarade Prins Carl Philip vid Veterandagen som hölls vid FN-Minnesmärket vid Sjöhistoriska museet på Kungliga Djurgården.

Prins Carl Philip närvarade vid ceremonin tillsammans med bland andra försvarsminister Karin Enström och överbefälhavare Sverker Göranson. Vid ceremonin lades kransar ned vid veteranmonumentet av Prins Carl Philip och Bo Wranker, ordförande för veteranförbundet Fredsbaskrarna.
Därefter delade ÖB Sverker Göranson ut följande medaljer:
•Försvarsmaktens medalj för sårade i strid
•Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld, med svärd
•Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, med svärd
•Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, utan svärd

Sedan delades “Peacekeeper of the Year" ut till P4-sergeanten Henrik Blomberg med följande motivering “[han har] öppet, ärligt och rakt berättat om sina erfarenheter och psykiska symptom efter sin tjänstgöring i Afghanistan 2011. Hans mod att vara så öppen är till stor hjälp för både soldater och veteraner, då han belyst dessa åkommor som så många inte vill eller vågar tala om."

Veterandagen instiftades av regeringen 2010 och har från och med 2012 statsceremoniell status.Annonsbilliga resor