fb


2012-05-29 9:00

Umeå Energi satsar på forskning

| Mer

Energi

Umeå Energi satsar tillsammans med Umeå universitet, Umeva och Bostaden över 28 miljoner kronor på ett nytt forskningssamarbete.

Målsättningen är att universitetets forskare ska utveckla energieffektivare byggnader, grönare teknik och god mijöekonomi.

De kommunala bolagen går in med sammanlagt 11,5 miljoner kronor. Umeå universitet förstärker samtidigt forskningen inom de aktuella områdena med 17 miljoner kronor.

– Det här samarbetet betyder väldigt mycket för Umeå universitet. Samtidigt som det ger oss möjlighet att bygga upp en stark forskningsplattform kommer det att bidra till viktiga resultat för en hållbar utveckling i kommunen, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Inför samarbetet med Umeå Energi och Umeva har Umeå universitet skapat en ny forskningsmiljö för områdena grön teknik och miljöekonomi. Den sammantagna akademiska kompetensen blir unik i landet. Utgångspunkten är att ta ett helhetsgrepp på viktiga miljöfrågor och forskningen omfattar till exempel effektivare analysverktyg, vattenrening samt grön bokföring och upphandling. Forskarna kommer bland annat att studera kemiska processer för att sedan översätta dem till ekonomiska termer.

– Vi är väldigt glada över samarbetet med Umeå universitet. Genom att bidra till nya gröna forskningsresultat kan vi skapa en hållbar framtid för regionen. Det tycker vi som Umeåbornas eget energibolag är viktigt. Umeå Energi ska vara helt klimatneutralt år 2018 och vi jobbar ständigt med att minska vårt eget – och våra kunders – klimatavtryck. Då är en satsning på grön teknik och miljöekonomi ett viktigt steg, säger Göran Ernstson, vd för Umeå Energi.

– Vi är i framkant i världen avseende integrerade miljösystem inom kommunalteknik här i Umeå. Tillsammans med Umeå universitet och systerbolagen kan vi utveckla vår kompetens och medverka till att vår systemkompetens kommer, lokalt och nationellt näringsliv, till godo för en bättre livsmiljö, säger Tomas Blomqvist, vd för Umeva.

Bostaden och Umeå universitet samarbetar sedan tidigare inom projektet Hållbara Ålidhem för att sänka energiförbrukningen i stadsdelen. I den nya satsningen fördjupar parterna samarbetet. De kommer nu att utveckla nya metoder och strategier för energieffektivt byggande och förvaltning. Kunskapen är viktig – nästan 40 procent av Sveriges energianvändning är kopplad till bebyggelse och enligt de mål EU fastställt ska energiförbrukningen ha minskat med 20 procent till 2020.

– Bostaden inledde ett samarbete med Institutionen för tillämpad fysik och elektronik i samband med starten av hållbarhetsprojektet för Ålidhem. Det har gett oss en förståelse för att vi som företag har stor nytta av de vetenskapsbaserade analyser som samarbetet gett. En fortsättning är därför naturlig för oss och vi ser fram emot att Umeå får en unik forskning inom denna sektor, säger Ann-Sofi Tapani, vd för Bostaden.

Bidragen kommer att användas till strategiska nyrekryteringar av forskare inom de olika områdena. Forsknings- och samordningsansvariga för grön teknik och miljöekonomi är professor Mats Tysklind och universitetslektor Johan Trygg vid kemiska institutionen samt professor Runar Brännlund vid Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE) vid Handelshögskolan. För satsningen inom energieffektivisering ansvarar Staffan Andersson, universitetslektor vid institutionen för tillämpad teknik och elektronik.

– Jag är väldigt glad att vi undertecknat ett avtal där vi tillsammans kommer att arbeta för ett mer hållbart Umeå. Det här är ett långsiktigt samarbete som kommer att komma alla parter till godo, säger Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor