fb


2012-05-26 15:01

Solhagagruppen kompetensutvecklar i samarbete med Division TEACCH

| Mer

Ekonomi

Under maj månad genomförde Solhagagruppen sitt andra mycket utvecklande boendeträningsprogram för ca 30 anställda i samarbete med Dr John M Dougherty och hans 5 team-medlemmar från Division TEACCH från University of North Carolina i USA.

Individen med autism står i centrum både inom TEACCH och Solhagagruppen. Arbetet inom Solhagagruppen bygger på individens styrkor, intressen, drömmar och behov. I nära samarbete med anhöriga bygger vi upp ett individuellt arbete kring varje individ som genererar i självförtroende och självständighet vilket bidrar till ett gott liv -  hela livet.

Under våren 2009 inledde Solhagagruppen sitt kompetensutvecklingssamarbete med Division TEACCH, University of North Carolina, USA. Unders sommaren samma år åkte de första medarbetarna från Solhagagruppen till North Carolina för att delta i 5-dagars TEACCH träning och i september 2011 kunde Solhagagruppen för första gången genomföra 5-dagars boende träning i Sverige. Detta tack vare ett team av erfarna tränare från Division TEACCH som vi hade glädjen att välkomna till Sverige och Malmö. Mellan den 7-11 maj anordnade vi den andra träningen för våra medarbetare i Sverige.

Teamet leds av Dr. John M Dougherty som samarbetar nära Solhagagruppen året om. Hans team om 5 tränare arbetade under veckan tillsammans med 5 skuggtränare (en person som är under upplärning för att bli självständig tränare) från Solhagagrupen och 5 hjälptränare (en hjälptränare är person med autism som är med som lärare, deltagarna arbetar med hjälptränarna utifrån den tydliggörande struktur som deltagarna konstruerar).

Inför varje utbildningsvecka bygger vi upp en miljö som speglar alla delar av ett boende. Under veckan arbetar tränare/skuggtränare tillsammans med hjälptränare att bygga upp en miljö med den individuella tydliggörande struktur som behövs för att främja självständighet i och utanför den konstruerade miljön. 

Utbildningsdeltagarna kommer från Solhagagruppens olika regioner. Under veckan tar de del av intressanta föreläsningar men arbetar också för att konstruera hjälpmedel och struktur för våra hjälptränare. Efter avslutad 5-dagars träning blir deltagarna metodstödjare eller konsulter i någon av Solhagagruppens verksamheter. Tillsammans med John Dougherty och skuggtränarna ska metodstödjarna/konsulterna bygga upp Solhagagruppens verksamheter så de speglar alla delarna av TEACCH och föra vidare de nya kunskaperna som lärts ut under veckan till sin verksamhet. 

TEACCH-PROGRAMMET
TEACCH står för Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren, dvs habilitering och undervisning av barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd. TEACCH-programmet praktiseras i hela delstaten North Carolina, USA, och ger stöd till personer med autism eller autismliknande tillstånd och deras familjer. Dess uppgift är att tillhandahålla alla de insatser som kan behövas under hela livet. Ett åtagande av denna omfattning kräver en mängd tillvägagångssätt, en komplex administration och en omfattande verksamhet. TEACCH-divisionen fortsätter att utveckla detta som svar på de många utmaningar som autism ställer omgivningen inför.

Personer med autism uppfattar världen och bearbetar information
väldigt annorlunda än andra människor. TEACCH-programmet accepterar att det är skillnader mellan personer med autism och andra. Programmets målsättning är dels att förstå de kognitiva konsekvenserna för personer med autism, och dels använda denna kunskap till att minska gapet mellan deras sätt att tänka och det som krävs för att fungera tillfredsställande i ”vår värld”. Nyckelbegreppen är – förutom samarbete mellan föräldrar

Jenny Andersson
Regional Kvalitetschef
Solhagagruppen Region Syd

 Lilla fiskaregatan 2
222 22 LUND
010-707 56 91

jenny.andersson@solangsskolan.se
www.solhagagruppen.se

 


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor