fb


2012-05-22 7:50

Kungen delade ut stipendier från Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

| Mer

Kungar & Drottningar Måndagen den 21 maj delade Kungen ut stipendier från Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö till 15 unga forskare.

Stipendiaterna mottog sina stipendier av Kungen i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.
Efter stipendieutdelningen föreläste professor Shinya Sugita, den femtonde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap. Professor Sugita är verksam vid Institute of Ecology, Tallinn University i Estland.Annonsbilliga resor