fb


2012-05-21 13:21

Ikano Bank väljer Neolane för att effektivisera sin kundkommunikation

| Mer

Bank Köpenhamn 21 maj 2012 – Neolane, leverantör av programvara för konversationsmarknadsföring, tillkännager idag starten för ett nordiskt kampanjhanteringsprojekt tillsammans med Ikano Bank. Ikano Bank kommer att använda Neolanes integrerade marknadsföringsplattform och dess automatiserade arbetsflöden för att stärka bolagets marknadsföringsprocesser och skapa en solid databas för kommunikation i flera kanaler samtidigt.

Ikano Bank erbjuder tjänster som lån, bolån, kreditkort och sparprodukter till privatpersoner samt butikskort, lojalitetskort och kreditkort för detaljister, samt hyresavtal, leasing och fakturabelåning för företagskunder. Ikano Bank finns närvarande i alla de nordiska länderna och bland deras detaljhandelspartner finns många stora och välkända kedjor.

På grund av den stora volymen av olika kundmeddelanden och ett större behov av riktad kommunikation behöver Ikano Bank en lösning som tillåter effektiva och automatiserade arbetsflöden för enkel databehandling och personalisering. Det användarvänliga gränssnittet och kapaciteten för integrerad kampanjhantering i Neolanes marknadsföringsplattform svarar perfekt mot Ikanos behov och målsättningen att röra sig mot en mer kundorienterad inriktning vid all kommunikation. Projektet genomförs i samarbete med Kaplan, som är expert på relationsmarknadsföring och en av Neolanes nyckelpartner i de nordiska länderna.

Henrik Staulund, chef för affärsutveckling hos Ikano Bank, säger: ”Det var nödvändigt för oss att hitta en användarvänlig lösning, med utrymme för nya medieutmaningar och framför allt möjlighet att skapa en mer personlig kunddialog, samtidigt som vi ville minska behovet av tidskrävande manuella processer. Kombinationen av Neolanes plattform och Kaplans sakkunskap övertygade oss om att acceptera deras anbud. Vi hade redan upplevt att plattformen är relativt enkel att integrera med våra befintliga interna system och vi tror på dess möjligheter för anpassning till våra kunders och partners behov och framtida utmaningar.”

Ikano Bank kommer att påbörja automatiseringen av interna marknadsföringsprocesser, och använda plattformen som en ny attraktiv tjänst för sina detaljhandelspartner. Den nya tjänsten tillåter detaljhandlarna att få större förståelse för sina kunder och ge dem möjlighet att ytterligare förbättra och personalisera sin kommunikation.

”Det finns inte många företag i de nordiska länderna som kan erbjuda finansiella tjänster kombinerade med CRM-möjligheter. Neolane och Kaplan förverkligar en mycket intressant och kraftfull lösning för Ikano Bank, som kommer att bli gynnsam för både Ikano Banks kunder och deras partner”, säger Franck Attia, direktör för nordiska verksamheter hos Neolane.

Om Neolane:
Neolane erbjuder en teknik för konversationsmarknadsföring som gör det möjligt för företag att skapa och upprätthålla en dialog med individuella kunder över hela kundlivscykeln. Därmed kan företag öka intäkterna, samt effektiviteten av sin marknadsföring. Tack vare en integrerad mjukvaruplattform med en bevisad kapacitet att både hantera e-post, och att samla all ingående och utgående kommunikation mellan kunden och företaget på en enda plattform, kan marknadsförare åstadkomma resultat på rekordtid. Neolanes teknik är lättanvänd både för den vanliga användaren och experten. Under flera år har Neolane med sin framtidssäkra teknik visat sin förmåga att hjälpa sina kunder anpassa sig till nya utmaningar inom marknadsföring och att utnyttja nya möjligheter på marknaden, snabbare än konkurrenterna. Neolane används av mer än 300 världsledande företag såsom Sony Music, Alcatel-Lucent, Orange, Sears Canada och Sephora Europe. Besök hemsidan på www.neolane.comAnnonsbilliga resor