fb


2012-05-20 8:35

Ruukkis energipålar nu i bruk som geoenergikälla

| Mer

Energi

Energipålar som utnyttjar jordvärme har valts till grunden för den nya kontorsbyggnaden Innova 2 vid Technopolis i Jyäskylä, Finland. Ruukkis stålpålar kommer att fungera både som grundläggning för byggnaden och energipålar för insamling av fri jordvärme. Byggnaden har utformats enligt energiklass B och ansökan om LEED-certifiering är på väg att göras. Byggnadsentreprenör är NCC Rakennus Oy.

Ruukki ska leverera sammanlagt 367 stålpålar, nästan 5 km om de lades på rad, för grunden till Innova 2. En tiondel av pålarna, 38 stycken, kommer också att fungera som energipålar. Ruukki och Uponor har tillsammans uppfunnit ett system som använder stålpålar i byggnadsgrunden för att samla energi. Värmeuppsamlingsrör installeras i de ihåliga stålpålarna som sedan beläggs med betong så att jordvärmen effektivt kan överföras till värmeöverföringsvätskan i rören. 

 "Utnyttjande av jordvärme är idealiskt för stålrörsprojekt. Energipålar är speciellt lämpliga för affärsbyggnader som behöver både värmas och kylas beroende på årstid. Energipålar förbättrar energieffektiviteten och minskar byggnadens kolavtryck", förklarar Jyrki Kesti, Technology Director, Ruukki Construction.

Energipålar utnyttjar förnybara energikällor. Det förbättrar byggnadens miljöeffektivitet under hela dess livstid. Certifieringssystem beaktar förnybara energisystem vid betygsättning av byggnader, och certifiering är också viktigt för användarna av fastigheten. Miljöeffektiva byggnader har betydligt högre boendegrad än byggnader där miljöeffektivitet inte har prioriterats.

Energipålars lämplighet för olika typer av byggnader har utvärderats genom simuleringar. Resultaten visar att fri energi från en jordvärmelösning som byggs in i energipålar kan ge så mycket som 50–70 procent av en byggnads uppvärmningsbehov och 50–100 % av nedkylningsbehovet.

Jämfört med traditionella värme- och nedkylningslösningar kan investeringen i jordvärmesystem som bygger på stålpålar återbetala sig inom bara 5–8 år, beroende på markförhållanden och alternativa värmeformer. Stålpålar är pålitliga att använda eftersom de är hållbara och t.ex. inte får några konstruktionsskador på grund av temperatursvängningar. Läs mer om Energieffektiva byggnader som använder energipålar.

Stålpålarna tillverkas på Ruukkis fabrik i Pulkkila i Finland och leveranserna till projektet i Jyväskylä har redan börjat. Förutom energipålar kommer Ruukki också att leverera stålstommen och prefabricerade väggelement, inklusive installation, till Innova 2. Byggnaden har en golvyta på 10 000 kvadratmeter och ska stå färdig våren 2012.

Välkommen även till årets Stålpåledag i Sverige, tisdagen den 22 maj, 2012.

Plats: Westmanska Palatset. Holländargatan 17, Stockholm
Tid: tisdag 22 maj, 13.00-17.00
Mer information och pressanmälan: www.ruukki.se/infra 

 

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor