fb


2012-05-16 7:08

Mittel inleder samarbete med norska Moss

| Mer

Energi Det svenska energiteknikbolaget Mittel Fjärrvärme AB har inlett ett strategiskt samarbete med det norska företaget Moss Isolasjonsservice, en totalleverantör av isolationstjänster och isolationsprodukter i Norge. Det är främst Mittels banbrytande svetsteknik Mittel TSC som kommer att lanseras i Norge. Umeåbaserade Mittel har en ledande position inom system för fjärrenergi i Norden och satsar nu alltmer på export till övriga världen.

Samarbetet med Moss Isolasjonsservice innebär att Mittel kommer att tillhandahålla sin avancerade metod för skarvsvetsning av fjärrenergirör, TSC, till Moss. Moss kan därmed betjäna sina kunder med Mittels byggbara svetsmuffar för nyproduktion och reparation.

Moss får tillgång till Mittels TSC-utrustning och företagets montörer har certifierats för att utföra installationer med den avancerade svetstekniken. Moss får också hjälp av Mittel att bygga upp en egen verkstad för att tillverka egna plastdetaljer, bl a T-stycken, böjar och ventilhöljen, som monteras i fält med TSC-metoden.
- Det är för oss ytterst värdefullt att kunna ta del av Mittels erfarenhet och kunnande inom skarvning av fjärrenergirör. Samarbetet med Mittel kommer att ge Moss den mest avancerade teknologi för att bygga och underhålla fjärrvärmenät som idag finns tillgänglig på marknaden, säger Robert Kraft, projektledare, Moss Isolasjonsservice AS.
- Vi vill stärka vår ställning som den norska fjärrvärmebranschens främsta isoleringsspecialist och gradvis öka antalet montörer som arbetar med skarvisolering av kulvertledningar. Vi vill utveckla Moss tjänsteutbud så att vi kan hjälpa sina kunder med besiktningar, felsökning och reparationer – och erbjuda kompletta serviceavtal. För att uppnå detta arbetar vi långsiktigt med att ta till oss aktuell kunskap och den bästa tekniken. Genom att samarbeta med Mittel får vi en mer flexibel och kraftfull projektorganisation, som kan serva i stort sett hela Norge, dock med tyngdviken på de södra landsdelarna.
- Mittel har en mycket stark ställning i Norden. Vi har utvecklat mycket avancerade verktyg och metoder för att bygga och underhålla fjärrenerginät, och för att upptäcka läckor i dessa nät. Vi har börjat erbjuda dessa tjänster och denna teknologi till resten av världen på ett metodiskt och planerat sätt, säger Karl-Gunnar Appelblad, VD, Mittel.
Mittel inledde nyligen ett liknande samarbete med den ledande polska kommunala värmeleverantören MPEC Olsztyn, även det med fokus på Mittel TSC men även för Mittels diagnosverktyg för att upptäcka läckor i fjärrenerginät, Stateview.Annonsbilliga resor