fb


2012-05-15 7:17

Fler ungdomar i arbete för att nå EU-mål

| Mer

EU Arbetslösheten måste minska bland ungdomar och invandrare. Och fler ungdomar ska avsluta sina gymnasiestudier. Det är några av de mål som regeringen har satt upp för att Sverige ska uppfylla Europa 2020-strategin.

En gång om året ska alla EU-länder lämna en rapport – ett reformprogram - till EU-kommissionen. I det svenska programmet redovisar regeringen vad Sverige gör för att leva upp till Europa 2020-strategin, som är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning.

Reformprogrammet utgår från regeringens allmänna åtgärder i budgetpropositionen och vårpropositionen. Regeringen lämnade årets reformprogram till EU-kommissionen ett par dagar efter det att vårpropositionen presenterades i april.Annonsbilliga resor