fb


2012-05-11 6:59

Svensk Biblioteksförening tar plats i europeiskt arbete för e-böcker

| Mer

Ekonomi

Ulrika Domellöf Mattsson arbetar idag som koordinator vid Naturvårdsverkets bibliotek och är aktiv inom den svenska och europeiska biblioteksrörelsen. Hon är bland annat ledamot i Svensk Biblioteksförenings styrelse och ordförande i den svenska användargruppen för Ex Librisprodukter. Ulrika har tidigare varit kontaktperson för Svensk Biblioteksförenings statliga nätverk och har arbetat på Kungliga biblioteket.

– Jag kommer att arbeta för att bibliotek över hela Europa ska ha tillgång till böcker, oavsett om de publicerats elektroniskt eller i pappersformat. Därför ska det bli spännande och kul att få bidra med mina erfarenheter i ett gränsöverskridande europeiskt sammanhang, säger Ulrika Domellöf Mattsson.

– Nu har vi ytterligare flyttat fram våra positioner. Vår utgångspunkt är artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, var och en har rätt att söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Det är därför vi är starkt engagerade för att bibliotek ska kunna tillhandahålla information och kunskap även i e-boksformat, säger Svensk Biblioteksförenings ordförande Inga Lundén.

Bakgrund
EBLIDA – the European Bureau of Library, Information and Documentation Associations – är en oberoende paraplyorganisation för organisationer som arbetar för bibliotek, arkiv och andra informations- och dokumentationsinstitutioner. EBLIDA har 125 institutioner som medlemmar och arbetar för obegränsad tillgång till information och erkänner bibliotekens och arkivens roll för att uppnå detta mål.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor