fb


2012-05-07 21:35

Nya studiemöjligheter för personer med funktionsnedsättning

| Mer

Skola Fem yrkeshögskoleutbildningar får utökat stöd för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna studera vid yrkeshögskoleutbildningar.

Regeringen har givit myndigheten i uppdrag att genomföra ett försöksprojekt, i syfte att förbättra tillgängligheten till yrkeshögskoleutbildningar för personer med funktionsnedsättning. Fem utbildningar skulle ingå i projektet och de ska bedrivas med två utbildningsomgångar var. Utbildningarna startar hösten 2012 och 2013.
Av intresseanmälningarna från olika utbildningsanordnare att medverka i försöket, har fem utbildningar valts ut. Bedömningen av ansökningarna har gjorts utifrån samma kriterier och krav som för alla yrkeshögskoleutbildningar.
De beviljade utbildningarna är:
Lernia, Stockholm, ”Systemutvecklare med specialisering i agila metoder”,
Yrkeshögskolan i Mölnlycke,” Löne- och ekonomiadministratör”,
Folkuniversitetet i Göteborg, ”Trädgårdsmästare med specialisering hälsa, kultur och miljö”,
Yrkeshögskolan i Helsingborg,” Elprojekteringsingenjör”, och
Bollnäs kommun Högskoleenheten, ”Kulturkommunikatör med fokus på scenisk produktion, inklusive dans, teater och teknik”.Annonsbilliga resor