fb


2012-05-02 11:52

Skåningar och boende i storstad är mest säkerhetsbenägna

| Mer

Hus & Hem Skåningar och boende i storstad är mest säkerhetsbenägna
- men norrlänningar väljer bort hemlarm

Det rikstäckande säkerhetsföretaget Trygga Hem har i en undersökning funnit att svenskarnas benägenhet att skydda sitt hem med larm skiljer sig markant landet runt. Skåningar och stockholmare är mest säkerhetsbenägna i Sverige medan norrlänningar visar minst intresse för att skydda hemmet med hjälp av ett larm.
Den rikstäckande undersökningen har genomförts av säkerhetsföretaget Trygga Hem, i samarbete med Demoskop, i form av telefonintervjuer med 700 stycken hushåll i Sverige.
Resultatet av undersökningen visar mycket stora skillnader på säkerhetsbenägenhet i vårt avlånga land. Resultaten visar att skåningarna är mest säkerhetsbenägna. I Skåne är det fem gånger vanligare med ett hemlarm än i Norrland. Norrlänningarna är de som visar minst behov av ett hemlarm. Till skillnad från storstaden är hemlarm fortfarande ovanliga på mindre orter.
Boende i storstäder är dubbelt så benägna att ha hemlarm som människor i mindre städer eller på landsbygden. Skåningar har klart flest hemlarm, följt av stockholmare och boende i västra Götaland. Sedan är det ett stort hopp ner till östra Götaland och Svealand (exklusive Stockholm). Därefter ytterligare ett stort gap ner till norrlänningar, som bara har en tredjedel så många hemlarm som riksgenomsnittet.
- De regionala skillnaderna mellan andel hushåll som har hemlarm avspeglar inte de statistiska brottriskerna i olika regioner. Det tyder på att vissa landsändar är okunniga om eller blundar för riskerna med inbrott, eller medvetet värderar risken lägre, säger Jonas Hallberg, grundare och VD på Trygga Hem.
- Jag tror personligen att de stora regionala skillnaderna handlar om kännedom. Branschen har varit bättre på att kommunicera nyttan och fördelarna med ett modernt hemlarm i de södra regionerna.
Undersökningen visar också att planerna på att skaffa hemlarm skiljer sig mellan olika landsändar. Huvudstadsregionen framstår som ett av de områden där många av de som idag inte har larm ändå har tankar på att installera ett inom en snar framtid. 42 procent av de tillfrågade i storstäderna säger att det är säkert eller troligt att de kommer att skaffa ett hemlarm inom två år. Men bara 20 procent av de tillfrågade på landsbygden har sådana planer.
Trots att larm i stor utsträckning relaterar till aspekter som trygghet, som är en värdering som till stor del tillskrivs kvinnor, så är det oftast männen som är beställare av ett hemlarm. Hela 60 procent av männen och endast 22 procent av kvinnorna uppges vara beställare av larm till villan, fritidshuset eller lägenheten.
- Att det är fler män som beställer larm är förvånande då trygghetsundersökningar från t ex Brottsförebyggande rådet visar att kvinnor känner sig mer otrygga i hemmet än män. En förklaring kan vara att kvinnorna är den största påverkaren och initiativtagaren till inköpsbeslutet av ett larm men att de vill att männen ska göra själva beställningen då det är av teknisk karaktär, säger Jonas Hallberg.

Hälften av svenskarna har aktiv grannsamverkan
Undersökningen visar också att:
• Nio av tio tillfrågade säger att det främsta skälet till att skaffa hemlarm är för att känna sig trygg då man är bortrest.
• Utryckning är den viktigaste larmfunktionen, följt av larmdekaler.
• Hemlarm integreras med smarta telefoner – varannan vill ha fjärrstyrning och bilder till telefonen.
• Närmare hälften av svenskarna har aktiv grannsamverkan som ett kompletterande skydd mot inbrott.
Av de tillfrågade som idag inte har larm uppger 40 procent att de inte har behov av ett larm. 19 procent uppger att det är för dyrt att installera larm.
- Det finns fortfarande en stor okunnighet om hemlarm och dess avskräckande effekter. Undersökningar visar att man kan minska risken för inbrott med 80 procent med ett hemlarm. Många tror också att hemlarm är dyrt vilket det inte längre är eller behöver vara. Kostnaden för ett hemlarm är normalt sett lägre än för en vanlig hem- eller villaförsäkring, avslutar Jonas Hallberg.Annonsbilliga resor