fb


2012-04-30 12:07

Borttagning av återvinningsstation i Växjö

| Mer

Ekonomi

På markägarens begäran måste återvinningsstationen vid Willys, Skogsuddevägen i Växjö tas bort senast 31 maj. Då ska även stängsel vara borttaget, samt eventuella skador i asfalten vara återställda. Anledningen är att en hamburgerrestaurang kommer att etableras på platsen. I samband med det kommer övriga ytor också att disponeras om.

Markägaren kommer att försöka hitta en ny lämplig plats för en återvinningsstation i området. Detta kommer dock inte att vara aktuellt förrän etableringen av restaurangen är färdig och eventuella, nya infartsvägar till området med mera är planlagda.

För alla som vill fortsätta att källsortera sina förpackningar och tidningar finns två alternativa återvinningsstationer. Dels vid Macken, Furutåvägen/Vallviksvägen, dels vid Stallvägen.

– Det är inte med glädje vi stänger återvinningsstationen. Vår förhoppning är att de boende i området uppsöker de alternativa platserna och att stängningen inte får en negativ inverkan på deras källsortering, säger Magnus Sandström vid FTI.

Återvinningsstationen är endast till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral.

För ytterligare information:

Magnus Sandström, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 070-625 14 40
magnus.sandstrom@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor