fb


2012-04-24 15:50

Nu ska idrotten i Gävleborg och Dalarna spara energi

| Mer

Energi

Gävle Dala Energikontor ska hjälpa idrotten i Dalarna och Gävleborg att spara energi. Många idrottsföreningar har höga räkningar för värme, el och vatten vilket ger mindre pengar över till idrotten. Målet är att idrottsföreningar ska spara minst 15 procent energi i sina anläggningar.

Avancerade idrottsanläggningar som simhallar och ishallar kan ofta spara mellan 25-35 procent av energianvändningen. Men även mindre klubbstugor inom till exempel fotboll, orientering och golf har potential att spara energi genom enklare åtgärder kring exempelvis belysning, värme, ventilation och varmvatten.

-Beteendet hos dem som är på en anläggning har också stor betydelse när man vill spara energi, säger Claes Rosengren, verksamhetschef på Gävle Dala Energikontor. Att använda lokalerna på rätt sätt och stänga av apparater och släcka lampor när man går hem, ger mer än vad man tror.

Arbetet i Gävle Dala-området  är en del av det nationella projektet Uthållig idrott, som de svenska energikontoren nu startar tillsammans med Riksidrottsförbundet. I projektet ingår, förutom anläggningar, också de resor som idrotten gör.

Alltför många idrottsresor till träning och tävling sker idag med bil. Idrottsföreningar ska få ökad kunskap om alternativ till bilen och prova dessa. Målet är att minska klimatpåverkan från idrottens resor med 5 procent.

-Gävle Dala Energikontor har stor erfarenhet av att hjälpa olika sektorer i samhället som industri, hushåll och fastighetsägare med att spara energi, säger Claes Rosengren. Idrotten är ett nytt område för oss som känns väldigt spännande. Målet är, att genom långsiktig energieffektivisering, få mer pengar till idrottens viktiga verksamhet samtidigt som vi minskar dess klimatpåverkan.

Projektet ska pågå fram till hösten 2014 och finansieras till största delen av Energimyndigheten.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor