fb


2012-04-20 11:23

Ett första steg mot både bättre och godare mat för Södermalms äldre

| Mer

Kommun

Oppositionen har tagit initiativet till att undersöka om det är möjligt att starta ett eget matlagningskök i Katarinagårdens lokaler.  

Bakgrunden är att Södermalms Hemtjänst AB, som hyr lokaler på Katarinagården, har köpts av Aleris. Det är högst sannolikt att detta kommer att frigöra lokalyta. Vid avknoppningen 2008 fick Södermalms Hemtjänst AB ta över kontraktet med fastighetsägaren. Av kontraktet framgår att när Södermalms Hemtjänst AB inte längre är hyresgäst, har stadsdelen option på att hyra lokalerna. Förvaltningen bör därför kontakta fastighetsägaren för att höra om de är beredda att inreda ett kök i dessa lokaler.

- Det handlar om att vi ska kunna ställa mer särskilda krav på leverantören att redan i avtalet redovisa hur man avser att aktivt arbeta med att minska sin miljö- och klimatpåverkan och leva upp till en god djurhållning, säger Erik Malm, gruppledare för Miljöpartiet i Södermalms stadsdelsnämnd.

 - Vi vill att vi tydligt sätter kvaliteten i centrum, att boende och personal ska kunna smaka på maten, Sen hoppas vi kunna intressera lokala krögare lägga ett anbud på verksamheten, säger Elsemarie Bjellqvist, äldreansvarig för Socialdemokraterna i Södermalms stadsdelsnämnd.

Köket bör kunna leverera mat även till Nytorgsgården och kanske även till den kommunalt drivna hemtjänsten. Vi hoppas på detta sätt bidra till att vi får ett lokalt konkurrenskraftigt alternativ, som sätter kvaliteten i första rummet.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor