fb


2012-04-19 16:02

Elva arbetar proaktivt för att attrahera fler kvinnor

| Mer

Skola

Elva vill locka fler kvinnor till IT-konsultbranschen.

– Vi försöker fånga upp intresset för tjejer inom IT i ett tidigt skede bland annat genom att medverka på de arbetsmarknadsdagar som KTH och SU anordnar. Vi vill visa fördelarna med IT-konsultbranschen, påvisa vilka karriärsmöjligheter som finns samt understryka att det är en oerhört händelserik och utvecklande miljö att verka i, säger Patric Svanberg VD på elva.

– Inom elva har vi ett flertal kvinnor på nyckelpositioner och i vår ledningsgrupp är 40 % kvinnor, en balans vi gärna eftersträvar. Vår ambition är att attrahera individer med rätt erfarenhet och kompetens, att det sedan är kvinnor vi rekryterat till de högre befattningarna visar i vilken riktning utvecklingen är på väg, både för oss på elva och för IT-konsultbranschen, fortsätter Patric Svanberg.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor